โปรแกรมหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2563

สนทนาภาษาจีนสำหรับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (Chinese Language for Gem and Jewelry Business) / 45 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 2 (จันทร์ และพุธ) ภาคค่ำ
สถานที่ :
ห้องอบรม ชั้น 3
วัน :
8 มิ.ย. - 19 ส.ค. 2563
เวลา :
17:30 - 20:00
ราคาต่อหน่วย :
15,000.00 บาท
ภาษา :
การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Advanced Matrix / 48 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
(เสาร์ – อาทิตย์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
8 - 30 ส.ค. 2563
เวลา :
09:30 - 16:30
ราคาต่อหน่วย :
25,000.00 บาท
ภาษา :
การเจียระไนอัญมณีเบื้องต้น / 30 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 1 (จันทร์ - ศุกร์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563
เวลา :
09:30 - 16:30
ราคาต่อหน่วย :
26,900.00 บาท
ภาษา :
หลักสูตรการออกแบบเหลี่ยมเจียระไนด้วยโปรแกรม GemCAD / 30 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 1 (จันทร์ - ศุกร์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
15 - 19 มิ.ย. 2563
เวลา :
09:30 - 16:30
ราคาต่อหน่วย :
28,900.00 บาท
ภาษา :
การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Rhinoceros / 48 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
เสาร์ - อาทิตย์
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
5 - 27 ก.ย. 2563
เวลา :
09:30 - 16:30
ราคาต่อหน่วย :
23,500.00 บาท
ภาษา :
การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Matrix / 48 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
15 - 24 ก.ค. 2563
เวลา :
09:30 - 16:30
ราคาต่อหน่วย :
25,000.00 บาท
ภาษา :
ประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (FGA) / 350 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
17 ส.ค. - 4 ธ.ค. 2563
เวลา :
21:30 - 15:30
ราคาต่อหน่วย :
289,000.00 บาท
ภาษา :
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC) / 60 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 69 (จันทร์ - ศุกร์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
1 - 17 ก.ค. 2563
เวลา :
09:30 - 16:30
ราคาต่อหน่วย :
34,900.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 70 (เสาร์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
19 ก.ย. - 12 ธ.ค. 2563
เวลา :
09:30 - 16:30
ราคาต่อหน่วย :
34,900.00 บาท
ภาษา :
ธุรกิจทองคำและโลหะมีค่า / 36 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 17 (เสาร์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
27 มิ.ย. - 8 ส.ค. 2563
เวลา :
09:30 - 16:30
ราคาต่อหน่วย :
31,500.00 บาท
ภาษา :
วุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (GJBD) / 144 ชม
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 73 (จันทร์ - ศุกร์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
17 ส.ค. - 18 ก.ย. 2563
เวลา :
09:30 - 16:30
ราคาต่อหน่วย :
49,900.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 72 (อาทิตย์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
2 ส.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2564
เวลา :
09:30 - 16:30
ราคาต่อหน่วย :
49,900.00 บาท
ภาษา :