โปรแกรมหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2565

ลดพิเศษ 10% สำหรับสมาชิก เมื่อสมัคร 1 หลักสูตร

ส่วนลด 15% สำหรับสมาชิก เมื่อสมัคร 2 หลักสูตรพร้อมกันขึ้นไป

 

การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Rhinoceros / 48 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 2/65 (3 – 25 ก.ย. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
3 - 25 ก.ย. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
23,500.00 บาท
ภาษา :
การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Matrix / 48 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 3/65 (17 – 26 ส.ค. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
17 - 26 ส.ค. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
25,000.00 บาท
ภาษา :
ประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (FGA) / 350 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
15 ส.ค. - 8 ธ.ค. 2565
เวลา :
09:30 - 15:30
ราคาต่อหน่วย :
289,000.00 บาท
ภาษา :
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC) / 72 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 7 (15 – 31 ส.ค. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
15 - 31 ส.ค. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
34,900.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 8 (12 พ.ย. 2565 – 25 ก.พ. 2566)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
12 พ.ย. 2565 - 25 ก.พ. 2566
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
34,900.00 บาท
ภาษา :
ธุรกิจทองคำและโลหะมีค่า / 36 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 20 (1 ต.ค. – 5 พ.ย. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
1 ต.ค. - 5 พ.ย. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
31,500.00 บาท
ภาษา :
วุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (GJBD) / 144 ชม
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 75 (3 ต.ค. – 9 พ.ย. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
3 ต.ค. - 9 พ.ย. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
49,900.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 76 (29 ต.ค. – 21 พ.ค. 2566)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
29 ต.ค. 2565 - 21 พ.ค. 2566
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
49,900.00 บาท
ภาษา :