โปรแกรมหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2565

ลดพิเศษ 10% สำหรับสมาชิก เมื่อสมัคร 1 หลักสูตร

ส่วนลด 15% สำหรับสมาชิก เมื่อสมัคร 2 หลักสูตรพร้อมกันขึ้นไป

 

การแกะสลักโลหะขั้นกลาง
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 2 (28 ก.พ. – 18 มี.ค. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
28 ก.พ. - 18 มี.ค. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
69,500.00 บาท
ภาษา :
การแกะสลักโลหะขั้นพื้นฐาน
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 2 (22-25 ก.พ. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
22 - 25 ก.พ. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
19,500.00 บาท
ภาษา :
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพพลอย (CSC) / 90 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 6 (12 มิ.ย. – 25 ก.ย. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
12 มิ.ย. - 25 ก.ย. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
32,900.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 7 (4 – 27 ก.ค. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
4 - 27 ก.ค. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
32,900.00 บาท
ภาษา :
การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Advanced Matrix / 48 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 1/65 (5 – 27 มี.ค. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
5 - 27 มี.ค. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
25,000.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 2/65 (2 – 24 ก.ค. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
2 - 24 ก.ค. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
25,000.00 บาท
ภาษา :
นักออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์/ 78 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 2 (2 - 30 มี.ค. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
2 - 30 มี.ค. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
35,500.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 3 (8 พ.ค. – 7 ส.ค. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
8 พ.ค. - 7 ส.ค. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
35,500.00 บาท
ภาษา :
การเจียระไนอัญมณีเบื้องต้น / 30 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 3 (21 - 25 มี.ค. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
21 - 25 มี.ค. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
26,900.00 บาท
ภาษา :
หลักสูตรการออกแบบเหลี่ยมเจียระไนด้วยโปรแกรม GemCAD / 30 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 2 (28 มี.ค. - 1 เม.ย. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
28,900.00 บาท
ภาษา :
เทคนิคการถ่ายภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 1/65 (23 เม.ย. – 1 พ.ค. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
23 เม.ย. - 1 พ.ค. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
22,900.00 บาท
ภาษา :
การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Rhinoceros / 48 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 1/65 (7 – 29 พ.ค. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
7 - 29 พ.ค. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
23,500.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 2/65 (3 – 25 ก.ย. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
3 - 25 ก.ย. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
23,500.00 บาท
ภาษา :
การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Matrix / 48 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 1/65 (16 – 25 ก.พ. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
16 - 25 ก.พ. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
25,000.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 2/65 (18 – 27 พ.ค. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
18 - 27 พ.ค. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
25,000.00 บาท
ภาษา :
ประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (FGA) / 350 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
15 ส.ค. - 8 ธ.ค. 2565
เวลา :
09:30 - 15:30
ราคาต่อหน่วย :
289,000.00 บาท
ภาษา :
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC) / 72 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 4 (1 – 18 ก.พ. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
1 - 18 ก.พ. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
34,900.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 6 (25 มิ.ย. – 24 ก.ย. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
25 มิ.ย. - 24 ก.ย. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
34,900.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 7 (15 – 31 ส.ค. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
15 - 31 ส.ค. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
34,900.00 บาท
ภาษา :
ธุรกิจทองคำและโลหะมีค่า / 36 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 19 (29 ม.ค. - 5 มี.ค. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
29 ม.ค. - 5 มี.ค. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
31,500.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 20 (1 ต.ค. – 5 พ.ย. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
1 ต.ค. - 5 พ.ย. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
31,500.00 บาท
ภาษา :
วุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (GJBD) / 144 ชม
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 75 (3 ต.ค. – 9 พ.ย. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
3 ต.ค. - 9 พ.ย. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
49,900.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 76 (29 ต.ค. – 21 พ.ค. 2566)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
29 ต.ค. 2565 - 21 พ.ค. 2566
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
49,900.00 บาท
ภาษา :