โปรแกรมหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2563

การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Advanced Matrix / 48 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
(เสาร์ – อาทิตย์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
7 - 29 พ.ย. 2563
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
25,000.00 บาท
ภาษา :
การเจียระไนอัญมณีเบื้องต้น / 30 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 1 (จันทร์ - ศุกร์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
16 - 20 พ.ย. 2563
เวลา :
09:30 - 16:30
ราคาต่อหน่วย :
26,900.00 บาท
ภาษา :
หลักสูตรการออกแบบเหลี่ยมเจียระไนด้วยโปรแกรม GemCAD / 30 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 1 (จันทร์ - ศุกร์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
23 - 27 พ.ย. 2563
เวลา :
09:30 - 16:30
ราคาต่อหน่วย :
28,900.00 บาท
ภาษา :
การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Matrix / 48 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
28 ต.ค. - 6 พ.ย. 2563
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
25,000.00 บาท
ภาษา :
ประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (FGA) / 350 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
15 ก.พ. - 11 มิ.ย. 2564
เวลา :
21:30 - 15:30
ราคาต่อหน่วย :
289,000.00 บาท
ภาษา :
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC) / 60 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 70 (เสาร์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
20 ก.พ. - 8 พ.ค. 2564
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
34,900.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 71 (จันทร์ - ศุกร์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
9 - 23 พ.ย. 2563
เวลา :
21:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
34,900.00 บาท
ภาษา :
ธุรกิจทองคำและโลหะมีค่า / 36 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 18 (เสาร์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
9 ม.ค. - 13 ก.พ. 2564
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
31,500.00 บาท
ภาษา :
วุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (GJBD) / 144 ชม
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 74 (จันทร์ - ศุกร์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
6 ม.ค. - 9 ก.พ. 2564
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
49,900.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 75 (อาทิตย์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
21 ก.พ. - 29 ส.ค. 2564
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
49,900.00 บาท
ภาษา :