โปรแกรมหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2563-2564

หลักสูตรนักวิเคราะห์อัญมณี (PG) / 156 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 1 (29 มี.ค. – 18 พ.ค. 2564)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
29 มี.ค. - 18 พ.ค. 2564
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
52,900.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 2 (4 ก.ค. 2564 – 30 ม.ค. 2565)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
4 ก.ค. 2564 - 30 ม.ค. 2565
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
52,900.00 บาท
ภาษา :
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพพลอย (CSC) / 90 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 1 (1 – 22 มี.ค. 2564)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
1 - 22 มี.ค. 2564
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
32,900.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 2 (7 มี.ค. – 27 มิ.ย. 2564)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
7 มี.ค. - 27 มิ.ย. 2564
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
32,900.00 บาท
ภาษา :
การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Advanced Matrix / 48 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 1 (6 – 28 มี.ค. 2564)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
6 - 28 มี.ค. 2564
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
25,000.00 บาท
ภาษา :
นักออกแบบเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์/ 78 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 3 (3 – 31 มี.ค. 2564)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
3 - 31 มี.ค. 2564
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
35,500.00 บาท
ภาษา :
การเจียระไนอัญมณีเบื้องต้น / 30 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 2 (19 - 23 เม.ย. 2564)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
19 - 23 เม.ย. 2564
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
26,900.00 บาท
ภาษา :
หลักสูตรการออกแบบเหลี่ยมเจียระไนด้วยโปรแกรม GemCAD / 30 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 2 (26 - 30 เม.ย. 2564)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
26 - 30 เม.ย. 2564
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
28,900.00 บาท
ภาษา :
การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Rhinoceros / 48 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 1 (5 - 27 มิ.ย. 2564)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
5 - 27 มิ.ย. 2564
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
23,500.00 บาท
ภาษา :
การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Matrix / 48 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 2 (17 – 26 มี.ค. 2564)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
17 - 26 มี.ค. 2564
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
25,000.00 บาท
ภาษา :
ประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (FGA) / 350 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
15 ก.พ. - 11 มิ.ย. 2564
เวลา :
09:30 - 15:30
ราคาต่อหน่วย :
289,000.00 บาท
ภาษา :
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC) / 60 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 1 (9 - 25 ก.พ. 2564)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
9 - 25 ก.พ. 2564
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
34,900.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 2 (20 ก.พ. - 29 พ.ค. 2564)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
20 ก.พ. - 29 พ.ค. 2564
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
34,900.00 บาท
ภาษา :
ธุรกิจทองคำและโลหะมีค่า / 36 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 18 (เสาร์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
8 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2564
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
31,500.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 19 (31 ก.ค. – 4 ก.ย. 2564)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
31 ก.ค. - 4 ก.ย. 2564
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
31,500.00 บาท
ภาษา :