โปรแกรมหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2566

ลดพิเศษ 10% สำหรับสมาชิก เมื่อสมัคร 1 หลักสูตร

ส่วนลด 15% สำหรับสมาชิก เมื่อสมัคร 2 หลักสูตรพร้อมกันขึ้นไป

 

ออกแบบเครื่องประดับ 2 (THA) / Jewelry Designer II (From Inspiration to Business)
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 4 (1 – 31 มี.ค. 2566)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
1 - 31 มี.ค. 2566
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
35,500.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 5 (28 พ.ค. – 17 ก.ย. 2566)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
28 พ.ค. - 17 ก.ย. 2566
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
35,500.00 บาท
ภาษา :
ออกแบบเครื่องประดับ 1 (THA) / Jewelry Design I (From Technical Drawing to Project)
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 4 (1 - 16 มิ.ย. 2566)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
1 - 16 มิ.ย. 2566
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
36,500.00 บาท
ภาษา :
การแกะสลักโลหะขั้นกลาง
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 2 (17 ก.ค. – 4 ส.ค. 2566)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
17 ก.ค. - 4 ส.ค. 2566
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
69,500.00 บาท
ภาษา :
การแกะสลักโลหะขั้นพื้นฐาน
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 2 (4 - 7 ก.ค. 2566)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
4 - 7 ก.ค. 2566
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
19,500.00 บาท
ภาษา :
การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Matrix Gold / 48 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 2/66 (1 – 10 ก.พ. 2566)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
1 - 10 ก.พ. 2566
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
25,000.00 บาท
ภาษา :
การเจียระไนอัญมณีเบื้องต้น / 30 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 3 (20 - 24 ก.พ. 2566)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
20 - 24 ก.พ. 2566
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
26,900.00 บาท
ภาษา :
หลักสูตรการออกแบบเหลี่ยมเจียระไนด้วยโปรแกรม GemCAD / 30 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 2 (27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2566
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
28,900.00 บาท
ภาษา :
การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Rhinoceros / 48 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 2/66 (18 มี.ค. – 9 เม.ย. 2566)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
18 มี.ค. - 9 เม.ย. 2566
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
23,500.00 บาท
ภาษา :
การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Advanced Matrix Gold / 48 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 1/66 (18 ก.พ. – 12 มี.ค. 2566)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
18 ก.พ. - 12 มี.ค. 2566
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
25,000.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 2/66 (17 มิ.ย. – 9 ก.ค. 2566)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
17 มิ.ย. - 9 ก.ค. 2566
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
25,000.00 บาท
ภาษา :
ประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (FGA) / 350 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
(14 ส.ค. – 13 ธ.ค. 2566)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
14 ส.ค. - 13 ธ.ค. 2566
เวลา :
09:30 - 15:30
ราคาต่อหน่วย :
289,000.00 บาท
ภาษา :
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC) / 72 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 10 (20 มี.ค. – 5 เม.ย. 2566)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
20 มี.ค. - 5 เม.ย. 2566
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
34,900.00 บาท
ภาษา :
ธุรกิจทองคำและโลหะมีค่า / 36 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 21 (25 ก.พ. – 8 เม.ย. 2566)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
25 ก.พ. - 8 เม.ย. 2566
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
31,500.00 บาท
ภาษา :
วุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (GJBD) / 144 ชม
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 77 (6 ก.พ. – 13 มี.ค. 2566)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
6 ก.พ. - 13 มี.ค. 2566
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
49,900.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
- รุ่นที่ 78 (28 พ.ค. – 24 ธ.ค. 2566)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
28 พ.ค. - 24 ธ.ค. 2566
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
49,900.00 บาท
ภาษา :