โปรแกรมหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2562-2563

การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Advanced Matrix / 48 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
(เสาร์ – อาทิตย์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
9 - 31 พ.ค. 2563
เวลา :
09:30 - 16:30
ราคาต่อหน่วย :
25,000.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
(เสาร์ – อาทิตย์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
8 - 30 ส.ค. 2563
เวลา :
09:30 - 16:30
ราคาต่อหน่วย :
25,000.00 บาท
ภาษา :
การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Rhinoceros / 48 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
เสาร์ - อาทิตย์
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
6 - 28 มิ.ย. 2563
เวลา :
09:30 - 16:30
ราคาต่อหน่วย :
23,500.00 บาท
ภาษา :
การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Matrix / 48 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
18 - 27 มี.ค. 2563
เวลา :
09:30 - 16:30
ราคาต่อหน่วย :
25,000.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
15 - 24 ก.ค. 2563
เวลา :
09:30 - 16:30
ราคาต่อหน่วย :
25,000.00 บาท
ภาษา :
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC) / 60 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 68 (จันทร์ - ศุกร์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
2 - 16 มี.ค. 2563
เวลา :
09:30 - 16:30
ราคาต่อหน่วย :
34,900.00 บาท
ภาษา :
วุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (GJBD) / 144 ชม
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 73 (อาทิตย์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
24 พ.ค. - 29 พ.ย. 2563
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
49,900.00 บาท
ภาษา :