โปรแกรมหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2562

 

การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม JewelCAD / 30 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
เสาร์ - อาทิตย์
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
3 - 25 ส.ค. 2562
เวลา :
09:00 - 15:00
ราคาต่อหน่วย :
18,500.00 บาท
ภาษา :
การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Rhinoceros / 48 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
เสาร์ - อาทิตย์
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
8 - 30 มิ.ย. 2562
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
23,500.00 บาท
ภาษา :
การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Matrix / 48 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
3 - 12 ก.ค. 2562
เวลา :
09:30 - 16:30
ราคาต่อหน่วย :
25,000.00 บาท
ภาษา :
Jewelry Design Course (JD) / 90 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
Fundamental level (JD1) Batch 113 (จันทร์ – ศุกร์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
3 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2562
เวลา :
09:00 - 13:00
ราคาต่อหน่วย :
36,900.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
Fundamental level (JD1) Batch 114 (อาทิตย์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
2 มิ.ย. - 29 ก.ย. 2562
เวลา :
09:00 - 19:00
ราคาต่อหน่วย :
36,900.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
Fundamental level (JD1) Batch 115 (จันทร์ – ศุกร์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
5 ส.ค. - 5 ก.ย. 2562
เวลา :
09:00 - 13:00
ราคาต่อหน่วย :
36,900.00 บาท
ภาษา :
วุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (GJBD) / 144 ชม
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 71 (อาทิตย์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
6 ต.ค. 2562 - 19 เม.ย. 2563
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
49,900.00 บาท
ภาษา :