โปรแกรมหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2561

 

เทคนิคการถ่ายภาพอัญมณีและเครื่องประดับ
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 7 (จันทร์ - พฤหัสฯ)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
18 - 21 ก.พ. 2562
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
38,900.00 บาท
ภาษา :
การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม JewelCAD / 30 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
เสาร์ - อาทิตย์
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
2 - 17 ก.พ. 2562
เวลา :
09:00 - 15:00
ราคาต่อหน่วย :
18,500.00 บาท
ภาษา :
การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Rhinoceros / 48 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
เสาร์ - อาทิตย์
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
9 - 31 มี.ค. 2562
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
23,500.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
เสาร์ - อาทิตย์
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
8 - 30 มิ.ย. 2562
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
23,500.00 บาท
ภาษา :
การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Matrix / 48 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
1 - 10 พ.ค. 2562
เวลา :
09:30 - 16:30
ราคาต่อหน่วย :
25,000.00 บาท
ภาษา :
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
จันทร์ - ศุกร์
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
3 - 12 ก.ค. 2562
เวลา :
09:30 - 16:30
ราคาต่อหน่วย :
25,000.00 บาท
ภาษา :
ประกาศนียบัตรนักอัญมณีศาสตร์ (FGA) / 350 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
(จันทร์ - ศุกร์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
18 ก.พ. - 4 มิ.ย. 2562
เวลา :
09:30 - 15:30
ราคาต่อหน่วย :
289,000.00 บาท
ภาษา :
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร (DGC) / 60 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 63 (จันทร์ - ศุกร์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
13 - 28 ก.พ. 2562
เวลา :
09:30 - 16:30
ราคาต่อหน่วย :
34,900.00 บาท
ภาษา :
ธุรกิจทองคำและโลหะมีค่า / 36 ชม.
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 14 (เสาร์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
9 ก.พ. - 16 มี.ค. 2562
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
31,500.00 บาท
ภาษา :
วุฒิบัตรธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (GJBD) / 144 ชม
ลงทะเบียน :
หลักสูตร :
รุ่นที่ 69 (อาทิตย์)
สถานที่ :
GIT ชั้น 3
วัน :
27 ม.ค. - 18 ส.ค. 2562
เวลา :
09:00 - 16:00
ราคาต่อหน่วย :
49,900.00 บาท
ภาษา :